FAQ

ဘယ္သူေတြ ဓါတ္ပံုအသင္းဝင္လို႔ရပါသလဲ။

အသက္ ( ၁၈ ) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မည္သူမဆို အသင္းဝင္လုိ႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အသင္းဝင္လို႕ရပါသလား။

ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အသင္းဝင္လို႕မရႏိုင္ေသးပါဘူး။

အသင္းဝင္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ။

  • ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္
  • အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
  • လိုင္စင္ဓါတ္ပံု ( ၂ ) ပံု
  • ျမန္မာႏိုင္ငံဓါတ္ပံုအသင္းတြင္ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသင္တန္းေတြ ဖြင့္ပါသလား။

  • ဟုတ္ကဲ့ ၊ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လဆန္းမွာ အေျခခံဓါတ္ပံုပညာသင္တန္းေတြဖြင့္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ သင္တန္းတက္လို႔ရပါသလဲ။

  • ဓါတ္ပံုပညာေလ့လာလိုသူ မည္သူမဆို သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

အသင္းဝင္ရင္ ဘာေတြအက်ိဳးရွိမလဲ။

  • အသင္းဝင္ေတြအတြက္ လစဥ္ ( Outdoor ) ခရီးစဥ္ေတြ ၊ Model ႐ိုက္ကူးျခင္းေတြ  စီစဥ္ေပးပါတယ္ ။ လစဥ္ႏွင့္ ( ၃ ) လပတ္ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲေတြလည္း က်င္းပေပးပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ Workshop ေတြ ၊ စကားဝိုင္းေတြ ၊ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ေတြ ၊ ဓါတ္ပံုျပပြဲေတြ က်င္းပေပးပါတယ္။