အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏ ေကာ္မတီမ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုညီအစည္းအေဝး

အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏ ေကာ္မတီမ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုညီအစည္းအေဝး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ၏ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏ ေကာ္မတီမ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုညီအစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ခန္းမတြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္၊ ေန႔လည္ တစ္နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ၏ နာယကႀကီးမ်ား၊ အသင္းဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းဥပေဒအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၊ စည္းရံုးေရး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သင္တန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ပညာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ သုေသသနေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဓာတ္ပံုျပပြဲၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၊ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၊ အသင္းစည္းမ်ဥ္း ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၊ ဘဏၰာေငြ ရွာေဖြေရးေကာ္မတီ၊ သာေရးနာေရးေကာ္မတီ၊ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီ၊ ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ေကာ္မတီ ႏွင့္ သမိုင္းျပဳစုေရးေကာ္မတီမ်ားမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ နာယကႀကီးမ်ားမွ လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားၾကၿပီး အသင္းဥကၠဌမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ၏ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပသည္။


ထိုေနာက္ ေကာ္မတီ တစ္ဖြဲ႕ျခင္းအလိုက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကကာ အသင္းနာယကႀကီးမ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို ညေန ၄နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.